ObjectMachineYoM
42260Stiskalnica za bombiranje - SCHLEIFSTEIN RHP 500/4,8 + VMB 4732 1974