ObjectMachineYoM
41844Transferna stiskalnica - mehanska - MANZONI T380-3MR/TR3 1992