ObjectMachineYoM
41705presa za hladno kovanja sa kolenatsom polugom
GRAEBENER GK 360
1977