ObjectMachineYoM
41705presa za hladno kovanja sa kolenatsom polugom - GRAEBENER GK 360 1977
41701ekcentar presa (C-frame) - GRAEBENER PRS 400 1975